Waterstof Symposium: H2 #NoBubble

Bekijk de webcast

Blik met ons terug op een geslaagde dag!

DSC06758
« 1 van 54 »

Bekijk de webcast

Water, puur water..zonder suiker, vetten, eiwitten, koolhydraten…geen enkele calorie en tóch boordevol energie!

Niet alleen u kunt niet zonder water, deze onuitputbare bron van het leven wordt ingezet als dé basis van de meest groene en duurzame personenmobiliteit en zwaar transport.

De ontwikkelingen gaan sneller dan gedacht en wij verzekeren u, H2 is géén bubble. De regio Noord-Nederland is koploper op het gebied van waterstofontwikkeling en zal de rol van H2-katalysator voor heel Nederland op zich nemen.

Tijdens dit symposium nemen wij u mee in de H2-wereld en vertellen u waarom waterstof onmisbaar gaat worden in onze energievoorziening. Daarnaast presenteren wij op welke wijze hier concreet handen en voeten aan wordt gegeven voor wat betreft personenmobiliteit en zwaar transport.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden hoe H2 nu al ingezet kan worden en met welke TCO? Dan mag u dit event beslist niet missen! Wij geven u op 23 mei alle antwoorden.

Graag treffen wij u op het H2 #No Bubble symposium. Meld u nu aan om fysiek aanwezig te zijn of het symposium live te volgen via de webcast op 23 mei 2018!

Gerard van Pijkeren – Gasunie New Energy
Patrick Cnubben – New Energy Coalition
Edward Doorten – Green Planet

Programma

Van 13:30 tot 17:00 uur hebben wij een boeiend programma met topsprekers bestaande uit vijf delen.

Deel I: H2 en wat doet de overheid?

Wat doet de overheid om de waterstof implementatie succesvol te maken? Het ministerie van I&W brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en stimuleringsregelingen.

Ministerie van I&W

Ministerie van I&W

Alle sectoren zullen hun bijdrage moeten leveren om te gaan voldoen aan het mondiale Klimaatakkoord van Parijs waaraan NL zich verbonden heeft. Fleetowners, transporteurs en verladers zijn in deze voor de overheid belangrijke partners. Samen gaan we ons er sterk voor maken!

Gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen heeft ambitieuze doelstellingen om de mobiliteit te verduurzamen. Beschikbaarheid van meer duurzame, schone en klimaatneutrale brandstoffen is een must. Daarnaast gaan we organisaties stimuleren om hun CO2-footprint in de mobiliteit te verkleinen door verminderen en vergroenen.

Deel II: Waarom Shell en Gasunie grote kansen zien in H2!

Shell en Gasunie nemen u mee in hun visie en (toekomst)plannen op het gebied van waterstof.

Ad van Wijk

Ad van Wijk

Verbonden aan de TU Delft en de Noordelijk Innovation Board

Grote hoeveelheden duurzaam opgewekte windenergie, ver op zee, of zonne-energie in de woestijn. Hoe krijg je die getransporteerd naar de plaats en op de juiste tijd, waar we de energie willen gebruiken. Ik laat u zien hoe waterstof een grote rol gaat spelen in een duurzaam energiesysteem.

Lees meer

Groene waterstofproductie, een waterstof infrastructuur en een marktvraag in de industrie maar zeker ook in de mobiliteit, moeten allemaal gelijktijdig en in overeenstemming in samenhang met elkaar ontwikkeld worden. .Bij voldoende volume zal de waterstofprijs snel dalen en de marktvraag zich ontwikkelen. De groene waterstofeconomie kan een enorme boost voor de Nederlandse economie betekenen en maakt ons minder afhankelijk van aardgas, nu de gaskraan verder is dichtgedraaid door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Bij Green Planet ontstaat de unieke gelegenheid om vanaf eind 2018 waterstof te tanken door zowel personenauto’s als trucks.

Ewald Breunesse

Ewald Breunesse

Manager energietransities Shell Nederland

Waterstof en elektriciteit zijn de emissievrije energiedragers van de toekomst, voor mobiliteit maar ook in vele andere sectoren. De hiervoor te gebruiken energiebronnen zullen op termijn helemaal duurzaam zijn, zoals bijvoorbeeld windenergie vanuit zee.

Lees meer

Waterstof en elektriciteit, moleculen of elektronen: twee zijden van dezelfde munt. Afhankelijk van opslag, distributie en gebruik zullen de voordelen van moleculen of elektronen de keuze tussen waterstof en elektriciteit bepalen. Voor de gebruiker in zijn rijervaring maakt het uiteindelijk niets uit: de auto rijdt elektrisch, emissievrij, duurzaam en stil. Deze universele energiedragers van de toekomst kunnen op vele manieren worden geproduceerd: op de Noordzee uit wind of geïmporteerd met schepen als vloeibare waterstof uit landen met veel zonne-energie. Onze havens vervullen hier ook weer een belangrijke rol in ontvangst, opslag en distributie van waterstof en elektriciteit.

Gerard van Pijkeren

Gerard van Pijkeren

Directeur Gasunie New Energy

Gas zal in de toekomst een minder grote rol gaan spelen, dan dat het vele decennia heeft gedaan in de Nederlandse energievoorziening. Gasunie zit niet stil en heeft Gasunie New Energy opgericht. Ik geloof in een scenario dat gasleidingen worden omgebouwd tot waterstofleidingen. Nederland zou hierdoor één van de meest fijnmazige waterstofdistributienetwerken van de wereld kunnen krijgen waarmee we uiterst voordelig grote hoeveelheden waterstof kunnen transporteren.

Lees meer

Met Gasunie New Energy richten we ons op verduurzaming van onze gasgerelateerde energievoorziening en zeker dus ook op waterstof. We zijn mede initiatiefnemer van het TSO2020-project waarbij Gasuniedochter Energystock gaat investeren in een electrolyzer om duurzaam opgewekte stroom om te zetten in waterstof. Op termijn kan waterstof worden opgeslagen in de zoutcavernes van de aardgasbuffer waarin momenteel ook gas wordt opgeslagen. De energie-inhoud van een zoutcaverne is vele malen groter dan de grootste accupakketten stroomopslag ter wereld.

Deel III: Wanneer en waar komen de H2 tankstations in NL?

Er wordt volop gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van waterstof tankstations.

Patrick Cnubben

Patrick Cnubben

Large-scale investments New Energy Coalition

Het TSO2020-project komt op volle stoom. Daardoor ontstaat er langs de belangrijke verkeersader A28, nabij Pesse, een H2-tanklocatie voor personenauto’s en zwaar transport. Samen met andere ontwikkelingen op deze locatie ontstaat er een innovatie-arena die iedere fleetowner, transporteur en verlader de kans geeft om ervaring op te gaan doen o.b.v. nagenoeg iedere denkbare ‘groene’ brandstof.

Lees meer

Het zware transport kan op korte termijn stiller, schoner en meer klimaatneutraal door grootschalig in te zetten op (bio)LNG. Een (bio)LNG truck heeft een grote actieradius. De techniek is ondertussen dermate door-ontwikkelt dat deze zeer betrouwbaar is geworden. Steeds meer truckfabrikanten hebben LNG trucks opgenomen in hun leveringsprogramma. Waterstof is voor het zware transport op termijn een zeer interessant alternatief. Waterstof biedt het voordeel van elektrisch rijden (zero-emission on the tailpipe) gecombineerd met een grote actieradius.

Robert Dencher

Robert Dencher

Voorzitter H2 platform

Het creëren van schaal in de waterstofindustrie is een van de topprioriteiten. Schaal creëert opportunities voor elke sector, zorgt voor kostprijs reductie van zowel de grondstof alsook de benodigde installaties, apparatuur en creëert kansen voor de Nederlandse industrie. De vraag of het “grijze”, “blauwe” of “groene” waterstof moet zijn, wordt opgelost door een transparante markt waarbij alle marktpartijen in gelijke mate toegang hebben tot infrastructuur en dus zelf hun “kleur” waterstof kunnen kiezen. In de wetenschap dat “grijze” waterstof al een CO2-reductie van zo’n 30% oplevert vs. conventionele brandstoffen, is het belangrijker om nu vaart te maken met decarbonisatie van de mobiliteit en zodoende de schaal te creëren die nodig is om commercieel te opereren. Het kip-ei probleem rondom tank infrastructuur en beschikbaarheid van voertuigen moet doorbroken worden.

Lees meer

In Nederland zijn er momenteel 3 waterstoftankstations in bedrijf, daarnaast zijn er vergevorderde plannen om zo’n 10 + nieuwe waterstoftankstations te bouwen. De verwachting is dat er eind 2019 zo’n 15 tankstations operationeel kunnen zijn. En er zijn ambities om die getallen snel te doen laten stijgen.

Het realiseren van tankstations moet hand in hand gaan met het organiseren van eerste (zakelijke) vloten waterstofvoertuigen die van de tankstations gebruik maken, teneinde langzaam maar zeker naar een betere/sluitende businesscase toe te werken (matching aanbod en vraag). Gegeven de ambitie van 2.000 personenauto’s in 2020 gaat het om ordegrootte 100 personenauto’s per tankstation, waar mogelijk aangevuld met bussen, bestelwagens en trucks en stedelijke utiliteitsvoertuigen (o.a. vuilnisauto’s) die van de tankstations gebruik maken. Autofabrikanten kiezen hun ‘launch’ markten zorgvuldig. Vooral de aanwezigheid van tankinfrastructuur vinden zij doorslaggevend, in combinatie met gebruikers die de voertuigen willen aanschaffen (al dan niet geprikkeld door stimulerend overheidsbeleid). Het H2 Platform maakt zich sterk om het model van “Demand Gathering” te ondersteunen om zodoende een commerciële fundering te leggen onder de bouw van de waterstof tankstations. De discussies rondom het Klimaatakkoord zijn daartoe een uitgelezen gelegenheid.

Wietse ter Veld

Wietse ter Veld

Projectmanager Green Planet

Begonnen als Operations en Project manager in olie & gaswinning voor het internationale bedrijf Schlumberger, heb ik recent de stap gezet naar het ontwikkelen van duurzame energie. Ik ben er namelijk van overtuigd dat daar onze toekomst ligt, in ieder geval die van mij. De tijd van fossiele energiewinning loopt ten einde en er is veel werk te doen om een duurzamere wereld achter te laten voor onze kinderen.

Lees meer

Green Planet is eind 2013 gestart met het beschikbaar stellen van benzine-ethanol, renewable diesel, groengas en snelladen, naast de traditionele brandstoffen. Absoluut zijn tijd vooruit en zeer vooruitstrevend. Dit zien we nu als onze basis. De next level is nu de feitelijke realisatie van een waterstof tankinstallatie voor personenauto’s en trucks. Naast waterstof gaan we ook LNG beschikbaar krijgen en bereiden we ons voor op ‘high power charging’ voor trucks. We creëren een omgeving waarbij iedere fleetmanager, transporteur en verlader een pilot kan gaan doen, op de brandstof die bij hem of haar past, goed bereikbaar, aan de A28, afslag 28.

Deel IV: H2 personenauto’s zijn beschikbaar! We vertellen u de TCO’s!

Welke waterstofauto’s zijn er op dit moment beschikbaar en wat zijn de plannen voor de toekomst? En wat is de TCO van het rijden op waterstof t.o.v. diesel?

Toyota

Toyota

De ontwikkeling van de Toyota Mirai – ’s werelds eerste in serie geproduceerde brandstofcelauto – was niet mogelijk zonder onderzoek. Toyota heeft jarenlang geïnvesteerd in deze zogeheten Fuel Cell technologie. Het resultaat is een prachtig ontworpen auto die veilig is en geen CO2 uitstoot. Alleen water.

Lees meer

Toyota gelooft in een toekomst zonder uitstoot. ‘Towards zero emission’ is daarbij het streven. Volgens Toyota is waterstof de energiedrager van de toekomst. Het is namelijk veel voorkomend: het zit in water, planten en mest. Maar hoe werkt rijden op waterstof nu in de praktijk?

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

De allernieuwste Hyundai NEXO, 800 km op een volle tank waterstof! Tanken in ca 3 minuten!

Lees meer

Hyundai heeft aangekondigd vóór 2020 in totaal veertien nieuwe eco-vriendelijke voertuigen te introduceren: vijf hybridemodellen, vier plug-in hybrides, vier elektrisch aangedreven auto’s en de zojuist onthulde nieuwe auto met een brandstofcel, de NEXO. Rond 2025 moet het aantal eco-vriendelijke voertuigen zijn gegroeid tot achttien.

Wij hebben de TCO’s van de waterstofpersonenauto’s naast de die van een vergelijkbaar model op benzine, diesel en snelladen gelegd, inclusief het brandstofverbruik. Tijdens het symposium doen we gezamenlijk een verrassende openbaring.

Lees meer

Onder Total Cost of Ownership verstaan wij de kosten zoals die gebruikelijk van toepassing zijn bij operational lease, te weten; afschrijving, rente, verzekering, wegenbelasting, onderhoud, reparaties en pechhulp. Dit hebben we aangevuld met de kosten van brandstof.

Deel V: Transporteurs

Speciaal voor transporteurs geven TLN, E-trucks en Emoss/Hytruck-Consult de laatste updates en ontwikkelingen.

Transport & Logistiek Nederland

Transport & Logistiek Nederland

Waterstof is geen hype. Het heeft potentie. Op dit moment kun je in de personenautosector serieus invulling geven aan ‘zero emission’ mobiliteit. Waterstof is een heel interessant voor wie een grotere actieradius nodig heeft. Ook voor zwaar transport heeft waterstof potentie. Green Planet staat met tankvoorzieningen klaar voor transporteurs die als eerste ervaringen willen opdoen met een vrachtauto op waterstof. De toekomst begint nu!

Lees meer

TLN ziet al voor de korte termijn mogelijkheden om tot een halvering van CO2-reductie te komen in het binnenlands transport door over te stappen op GreenTruckFuel. Dat kan zowel vloeibare (bijvoorbeeld HVO) als gasvormige (bijvoorbeeld Groengas/(bio)LNG*) biobrandstof zijn die dan ook voor de sector beschikbaar moeten komen. Als waterstof doorbreekt voor toepassing in vrachtauto’s, dan kan dat een volgende transitie inluiden. Waterstof is zeer licht en in waterstoftanks met een acceptabel ruimtebeslag kan voldoende waterstof getankt worden voor een grote actieradius. Dat zou een doorbraak kunnen betekenen voor de toepassing elektrisch aangedreven vrachtauto’s. Er moeten nog flinke stappen gezet worden, maar de tijd staat niet stil.

E-trucks Europe

E-trucks Europe

E-Trucks Europe is voortdurend op zoek naar innovatieve mogelijkheden voor duurzaam transport. Zo produceren wij waterstofhybride voertuigen met een elektrische aandrijflijn, waardoor ze stil zijn en geen emissie genereren. Door het ingebouwde waterstofsysteem, dat waterstof omzet in elektriciteit, zijn de voertuigen 24 uur per dag inzetbaar en blijven zij schoon.

Lees meer

E-trucks Europe heeft ondertussen een behoorlijke track record opgebouwd aan mooie successen; Zo leverde zij onlangs de eerste waterstofvoorbereide huisvuilwagen voor Amsterdam. E-Trucks Europe produceerde deze vrachtwagen, die nu nog volledig elektrisch opereert, maar al voorbereid is om in 2019 te worden uitgebreid naar een waterstofhybride vuilniswagen. Waterstofhybride vrachtwagens zijn dé oplossing voor het binnenstedelijk vervoer. Door allerlei afspraken en regels om binnensteden in de toekomst alleen nog maar emissievrij te bevoorraden, neemt de vraag naar dit soort voertuigen de komende jaren flink toe. E-Trucks Europe bouwt momenteel waterstofhybride vuilniswagens. De aandrijflijn van deze vuilniswagens is elektrisch. Het batterijpakket is echter te klein en een verdere vergroting zou een verlies aan laadcapaciteit betekenen. Daarom wordt er op deze voertuigen een waterstofsysteem gemonteerd.

Emoss/Hytruck-Consult

Emoss/Hytruck-Consult

Vervoerders kampen dagelijks met milieuzones, geluidsnormen en venstertijden. Door de elektrische vrachtwagen van Emoss zijn dit geen obstakels  meer. Tijdens het H2 – #No Bubble symposium hoort u van ons welke modellen er leverbaar zijn, wat ze kosten maar vooral ook de TCO t.o.v. diesel.

Lees meer

Hytruck-Consult is een onafhankelijke organisatie met zeer veel kennis en ervaring van trucks, EV-trucks en H2-trucks. Foundingfather is o.a. Eric Beers met een groot netwerk in de truckwereld. Deze kennis en ervaring zal worden ingezet om transporteurs en verladers te adviseren bij de aanschaf van EV- of H2-truck.

Locatie

H2 #No Bubble symposium
Woensdag 23 mei 2018
13.30 – 17.00 uur
Ontvangst vanaf 13.00 uur

TVM verzekeringen (hoofdkantoor)

Van Limburg Stirumstraat 250
7901 AW Hoogeveen

Webcast

Indien u niet instaat bent fysiek aanwezig te zijn op woensdag 23 mei volg het congres dan via onze webcast.

Webcast